Mrežnjača

Mrežnjača

Mrežnjača” ili Retina je smeštena na zadnjem delu oka i funkcionalno je jedan od njegovih najvažnijih delova. Mrežnjača prima svetlosne nadražaje i prevodi ih u nervne električne impulse koje dalje sprovodi prema mozgu. Ona se sastoji iz više različitih slojeva, a svaki od njih ima vrlo određenu ulogu. Protkana je mnoštvom krvnih sudova koji dopremaju krv i kiseonik ovom vitalnom delu oka. U mrežnjači se odvijaju hemijski i električni procesi koji prenose implulse kroz optički nerv do mozga, formirajući sliku koju vidimo.

Funkcija retine

Fotoreceptore u mrežnjači čine štapići i čepići i njihov sastav je sličan. Štapići služe za snalaženje u mraku. Najveća koncentracija štapića je u perifernoj mrežnjači, a njihova gustina se smanjuje prema makuli. Kako štapići ne detektuju boje, teško je reći boju objekta koju vidimo noću ili po slabom svetlu. Čepići služe za snalaženje po danu. Oni prerađuju jako svetlo i odgovorni su za vid i raspoznavanje boja. Najveća koncentracija čepića se nalazi u žutoj mrlji (makuli).