Fokometrija

Fokometar je aparat kojim se meri jačina dioptrije i optička svojstva stakala u naočarima. Moguće je izmeriti i jačinu dioptrije u gas propusnim kontaktnim sočivima.

Ovo merenje se obavlja da bi se proverila dioptrija u naočarima koje pacijent nosi pri prvom pregledu, kao i kasnije na kontrolama kada se procenjuje stabilnost dioptrije ili prati stepen progresije.