Tomografija

Kompjuterizovana tomografija rožnjače, aparatom Pentacam, koristi specijalan sistem (Scheimpflug) koji kvalitativno izmeri karakteristike struktura prednjeg segmenta oka; rožnjače, komornog ugla, dužice i sočiva. Tomografija meri keratometriju (zakrivljenost rožnjače), topografiju (mapu prednje strane rožnjače), kao i njenu debljinu (pahimetriju), pomažući da se detektuju njene nepravilnosti i bolesti oka. Prednja komora definiše se volumenom, procenom ugla i dubine. Očni pritisak se koriguje na bazi centralne debljine rožnjače. Posebno je važna mapa zadnje elevacije koja može pokazati patološke promene u sasvim ranom stadijumu keratokonusa. Mapa debljine rožnjače pokazuje najtanju tačku i pomaže da se napravi plan refraktivne hirurgije kombinacijom podataka elevacije prednje i zadnje površine oka. Ovaj pregled se obavlja na prvoj konsultaciji sa hirurgom u vezi planiranja daljih koraka, a i u sklopu pripreme za operaciju katarakte i refraktivne hirurgije.

Snimanje je potpuno bezbolno i nema direktnog kontakta sa očima.