Rožnjača

Rožnjača

Cornea ili bolje poznatija kao rožnjača, predstavlja providni prednji deo očne jabučice. Bilo koji poremećaj ili nedostatak u ovom tkivu izaziva loš vid. Rožnjača ima jajast (konusan) oblik, a providna je jer ne sadrži krvne sudove. Osobina rožnjače je u prelamanju svetla, te tako ima veoma bitnu ulogu u procesu vida. Rožnjača ima najjaču moć prelamanja svetla koja iznosti oko +43 dioptrije što, uz prelomnu moć sočiva od oko 22 dioptrije, čini ukupnu moć prelamanja oka od oko 65 dioptrija. Takođe ima ulogu u zaštiti oka od UV zraka, ali i raznih infekcija.

Sastav rožnjače:

  • Epitel
  • Prednja granična membrana, Bowmanova membrana ili Bowmanov sloj
  • Stroma
  • Zadnja granična membrana, ili Descemetova membrana
  • Endotel

Rožnjača se sastoji od proteina i ćelija. Ne sadrži krvne sudove, kao retko koje tkivo u ljudskom telu. Krvni sudovi mogu da zamute rožnjaču, što može dovesti do lošijeg prelamanja svetlosti

Pošto nema krvnih sudova, rožnjača dobija hranljive sastojke preko suza i očne vodice u unutrašnjoj komori oka, a kiseonik preko suza iz vaduha. Rožnjača se veoma brzo regeneriše od manjih ogrebotina. Međutim, dubljie ogrebotine, infekcije ili zapaljenja mogu izazvati ožiljke na rožnjači i urastanje krvnih sudova, što dalje može dovesti do gubitka njene providnosti (transparentnosti).