Senilna degeneracija makule

Jedna od glavnih bolesti oka koja izaziva gubitak vida i slepilo među populacijam iznad 65 godina je staračka propadanje žute mrlje (senilna degeneracija makule). S obzirom da je danas ljudski vek znatno produžen, ljudska populacija postaje sve starije, pa je gubitak vida od degeneracije makule je rastući problem.

AMD je skraćenica za ovu bolest što znači “age-related macular degeneration”. Makula (žuta mrlja) je odgovorna za centralnu oštrinu vida što utiče na vid koji nam je potreban prilikom vožnje i čitanja. Centralni vid je najviše pogođen degeneracijom makule i izaziva crne mrlje u vidnom polju, naročitu u samom njegovom centru kojim se najviše služimo pri preciznom gledanju.

Tipovi senilne degeneracije makule

Postoje dva tipa degeneracije makule:

  • Suva degeneracija makule
  • Vlažna degeneracija makule

Suva degeneracija makule

Suva degeneracija makule, je rana faza bolesti koja se odražava skupljanjem masnog materijala lipofuscina ispod makule (druze) što izaziva istanjivanje i odumiranje tkiva makule. Vlažna degeneracija makule je dosta ređa i procentualno svaka desta degeneracija je vlažna. Ona je mnogo opasnija, brže se razvija i može da mnogo brže i više naškodi oku.

Dijagnoza senilne degeneracije makule

Ona se dijagnostifikuje kada nakupine žutog lipofuscina počne da se akumulira i u oko makule. Gubitak vida je postepen tokom godina i može da izazove u kasnijim fazama slepilo. Kod vlažne forme se brzo krvni sudovi proširuju i prorastaju kroz retine što dalje dovodi curenja tečnosti i krvi. Ovo curenje dovodi do trajnog oštećenja ćelija retine, koje izumiru i kreiraju slepe mrlje u cenralnom vidu.

Da bi se postavila dijagnoza moraju se proveriti vidna oštrina, ispitati pravilnost slike Amslerovom rešetkicom, kao i funkcionalno stanje žute mrlje specijalnim testom OCT (optička koherentna tomografija).

Lečenje senilne degeneracije makule

Suva degeneracija žute mrlje, iako sporija i manje opasna, nema za sada nikakvog načina lečenja, osim oralnog unošenja provitamina A u raznim kompleksnim specijalizovanim vitaminskim preparatima.

Za vlažnu degeneraciju žute mrlje metod izbora u lečenju je primena anti-VEGF terapije u samu očnu jabučicu.