Laser fotokoagulacija

Retinalna laser fotokoagulacija je minimalno invazivna procedura koja se koristi najčešće u lečenju dijabetičke retinopatije, da zapečati ili uništi krvne sudove koji se nalaze na mrežnjači. Ovom procedurom može se ograničiti deo mrežnjače na kome postoji ruptura ili rascep.

U toku intervencije, aplikuju se laserski pečati na mrežnjači u zoni krvnih sudova koji cure, ili se tretira zona na periferiji retine da bi se usporila progresija rasta abnormalnih krvnih sudova. Time se ne može povratiti već oslabljeni vid, ali se može sprečiti progresija bolesti i “konzervirati” dosadašnje stanje.

Procedura se izvodi ambulantno u topikalnoj anesteziji. Zbog širenja zenica savetuje se da pacijant dodje u pratnji druge osobe. Posle intervencije vid može biti zamagljen, a moguće je i osećati blaži bol u trajanju od jednog ili dva dana. Veoma brzo se možete vratiti normalnim aktivnostima i obično nije potrebno koriščenje nikakvih medikamenata.

Laser fotokoagulacija nosi sa sobom i izvesne rizike. S obzirom da se radi o uništavanju odredjenog dela mrežnjače, pacijenti mogu iskusiti diskretan gubitak centralnog vida, redukciju vida u noćnim uslovima i smanjenu sposobnost fokusiranja.

Ipak, komplikacije kao posledica ove intervencije su izuzetno retke u poredjenju sa teškim posledicama koje se mogu javiti ako se dijabetička retinopatija ne tretira laserom.

Intervencija je neinvazivna i nema rizika od infekcije.