Očni nerv

Očni nerv

Optički ili očni nerv (živac) je zadužen za spajanje oka sa mozgom i sačinjen je od 1,2 miliona vlakana. Funkcija mu je da prenosi impulse koji se formiraju u retini, zatim vlakna nerva prenose impulse koji nam se kasnije interpretiraju u sliku. Korišćenjem oftalmoskopa, lako možemo primetiti početak očnog nerva. Predstavlja deo centralnog, a ne perifernog nervnog sistema.

Reč “optički” po kome je dobio ime, potiče od Grčke reči “optikos”, što znači vid-vidik.