ASCRS 2009

Ovaj najpoznatiji godišnji skup iz oftalmologije i refraktivne hirurgije, sastanak Američkog društva hirurgije katarakte i refraktivne hirurgije (Annual meeting of the American Society of Cataract and Refractive Surgery – ASCRS 2009) održan je u San Francisku od 3. do 8. aprila 2009, i sastojao se od velikog broja simpozijuma, izlaganja i intenzivnih obuka u kojima je glavni cilj bila edukacija mladih umova, budućih uspešnih svetskih hirurga, prenošenje i razmene najnovijih informacija iz oblasti oftalmologije i refraktivne hirurgije, kao i usavršavanje hirurških veština.

Dr Mirko R. Jankov, kao jedan od glavnih predstavnika u oblasti refraktivne hirurgije, je sa svojim prijateljem i istaknutim kolegom dr Efekanom Ćoskunsevenom, direktorom refrakivnog centra i predstavnikom refraktivne hirurgije iz Turske, pred velikim brojem svetski priznatih stručnjaka, prezentovao rezultate svojih radova o kombinaciji Ultra B2 metode i implantacije Ferara prstenova kod očne bolesti keratokonusa.