Ciklus Masterclass kurseva

Drugi susret vrhunskih svetskih oftamologa sa oftamolozima iz Srbije održao se 10. Decembra 2010. godine u organizaciji Centra za mikrohirurgiju oka LaserFocus. Pokazalo se da su doktori – učesnici Prvog Masterclass-a izuzetno zadovoljni načinom prenosa znanja te kvalitetom i kvantitetom informacija koje su prenete. Specijalni gosti kursa, u ulozi učitelja, virtuoza refraktivne i hirurgije katarakte, i ovog puta su bili brazilski eksperti, doktori Schor i Lake, ali i domaći stručnjaci dr Jovanović (LaserFocus i KBC Zvezdara), dr Delević (Oculus), dr Ljutica (Stankov) i dr Nikolić (KBC Zvezdara).

Primarni cilj Masterclass-a je nesebično deljenje specifičnih znanja i informacija koje se stiču samo kroz rad i iskustvo, odnosno kroz veliki broj intervencija i operacija. To deljenje informacija znači interaktivni pristup i dvosmernu komunikaciju – doktori, predavači, komentarišu video zapise operacije i na taj način u potpunosto objašnjavaju i obrazlažu svaki načinjeni korak, ali značajan aspekt kursa su sami učesnici, odnosno pitanja doktora učesnika koji su slobodni da predavanja prekinu kako bi se otklonile dileme ili tražio konkretan odgovor. Upravo iz tih razloga mnogi učesnici ovaj vid ”učenja” smatraju posebnim, jer se takvo dragoceno znanje i saznjanja ne mogu uvek naći u knjigama. Sa druge strane, i sami doktori – predavači, ne kriju da su nakon svakog ovakvog susreta bogatiji za nova znanja do kojih dolaze zahvaljujući diskusijama i razmenama mišljenja.

Prerastanjem u ciklus kurseva, Masterclass daje doprinos negovanju stalne razmene znanja i iskustva i nesebičnom podučavanju kolega, koji se zahvaljujući otkrivanju ”tajni zanata” vrhunskih majstora pripremaju za izazove koje nose hirurgija katarakte i refraktivna hirurgija.

Učesnicima kursa, lekarima i medicinskim sestrama, dodeljeno je 7 bodova za Kontinuiranu medicinsku edukaciju nadležne Komore.