Dr Vesna Jovanović: Nagrada za hirurški poduhvat

Vesna Jovanović

Na Evropskom kongresu hirurga katarakte i refraktivnih hirurga, održanom u februaru ove godine u Beogradu nagrađena je dr Vesna Jovanović. To značajno priznanje došlo je od kolega iz celog sveta za hirurški poduhvat, koji je opisan u naučnom radu. Reč je o transplantaciji rožnjače u specifičnim uslovima, modifikovanom tehnikom, koja je prilagođena stanju pacijenta i okolnostima.

“Udruženje nas koji se bavimo operacijom prednjeg segmenta oka osnovano je 1966. godine u Engleskoj i imalo je 16 članova. Danas je to asocijacija od 7.500 lekara iz 130 zemalja širom sveta. Svake godine jedan dan Kongres posvećuje se lečenju bolesti rožnjače. Da bismo dobro videli rožnjača mora da bude potpuno providna i odgovarajućeg oblika. Ali ona može da oboli, da se razvije infekcija. Uzročnici infekcije su nekada veoma agresivni virusi i bakterije, pa rožnjača i pored lekova propada i razara se njeno tkivo. Ponekad nije u pitanju samo vid, već celo oko mora da se ukloni. Mi smo predstavili na ovom Kongresu jednu takvu složenu operaciju: radilo se o veoma teškom pacijentu, imao je gljivičnu infekciju na površini oka, koju ni intenzivna terapija nije mogla da obuzda. Ta infekcija je dovela do potpunog razaranja tkiva rožnjače. Naš pacijent je bio u opštem teškom stanju.

Transplantacijom rožnjače u vrlo teškim okolnostima i neobičnoj situaciji, spašeno oko pacijentu

Vesna Jovanović

Uobičajeno je u svetu da se u takvom slučaju uradi hitna transplantacija rožnjače. Oboleli deo se iseče, i zameni tkivom uzetim od donora. Problem sa donorskim tkivom postoji svuda u svetu, naročito kada se hitno mora reagovati u nekoliko sati. Nema vremena za čekanje. Uspeli smo da uklonimo infekciju, da oboleli deo rožnjače zamenimo njegovim zdravim tkivom i spasemo mu oko. Planirano je da mu se kasnije višestrukom operacijom vrati vid,” kaže dr Vesna Jovanović, ponosna na svoj tim.

Pogledajte intervju sa dr Vesnom Jovanović

Brže vraćanje vida

Transplantacija rožnjače nije nov postupak, radi se od 1905. godine, a u Srbiji od 1938. godine. Međutim, unazad dvadeset godina tehnika se promenila. U prošlosti se transplantirala cela debljina rožnjače, dok se danas transplantiraju samo oni delovi koji su obeleli. Nekada je to površina, nekada srednji, nekada najdublji sloj. Rehabilitacija vida je znatno brža, umesto tri – četiri godine traje dva – tri meseca. Nove tehnologije su omogućile brže vraćanje vida i zadovoljnije pacijente.

Uskoro u LaserFocusu: Transplantacija rožnjače

Presađivanje rožnjače, keratoplastika, je najstarija, najčešća i najuspešnija transplantacija organa ili čvrstog tkiva. Kod nekih pacijenata, to je jedini način da se sačuva celina očne jabučice kada zbog infekcije truli tkivo. Propadanje rožnjače može da nastane i zbog neke autoimune bolesti kao što je i reumatoidni artritis.

LASIK najuspešniji

Američka Akademija za oftalmologiju istakla je LASIK metodu za lasersko skidanje dioptrije kao najsigurniju, najuspešniju, za pacijente najkomforniju i najizučeniju metodu u svetu. Pacijenti su veoma zadovoljni, a metoda je unapređena već unazad dve decenije.