Da li je LASIK bolan?

Ne, nije uopšte. LASIK se izvodi u kapljičnoj anesteziji. Nikakva injekcija ili generalna anestezija se ne koristi. Pacijenti će da osete samo blagi pritisak tokom procedure izrade lapne.

U stvari, većina pacijenata je potpuno iznenađena koliko je ova procedura zaista bezbolna.

Saznajte više o LASIK operaciji na geteyesmart.org