Postoji li starosna granica do koje se primenjuje Ultra B2 za zaustavljanje keratokonusa?

Čim se utvrdi postojanje keratokonusa koji napreduje, treba planirati intervenciju. S obzirom da bolest počinje u pubertetu, kod mnogih pacijenata sa teškim i ranim oblikom keratokonusa ovaj metod se primenjuje vrlo rano. Što se gornje granice tiče, najčešće se spontano zaustavlja napredovanja keratokonusa u tridesetim godinama života, tada se obično samo budno prati stanje rožnjače, a intervencija radi samo ukoliko se utvrdi da postoji napredovanje bolesti.