Godišnja skupština Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije

Na nedavno održanoj skupštini Udruženja Hirurga Katarakte i Refraktivnih Hirurga Srbije, predsedavajući Mirko Jankov, zajedno sa sekretarom Savom Baričićem, izložio je detaljan pregled dešavanja i planova udruženja. Predsedništvo, uprkos izazovima koje je donela pandemija, nastavlja sa aktivnim radom i uključivanjem novih članova, među kojima su i mladi oftalmolozi.

Od osnivanja 2007. godine, udruženje se intenzivno bavilo pregovorima sa srodnim udruženjima iz zemlje i inostranstva. Poseban fokus stavljen je na saradnju sa udruženjima iz Hrvatske, Slovenije, Brazila, Švajcarske i Južne Afrike, koja će se nastaviti i u budućnosti.

Veliki napredak predstavlja i dolazak simulatora za operaciju katarakte, čija će implementacija u junu omogućiti dodatne obuke za članove. Takođe, značajna je najavljena saradnja sa udruženjem glaukomatologa, što predstavlja proširenje edukativnih resursa.

U sklopu težnje ka unapređenju, predložene su izmene statuta, uključujući i novu kategoriju članstva za mlade oftalmologe, čime se teži većoj inkluzivnosti i dinamici unutar udruženja. Osim toga, diskutovano je o proširenju predsedništva kako bi se omogućilo veće regionalno i stručno zastupanje.

Plan rada za narednu godinu obuhvata aktivno učešće na kongresu glaukomatologa, obuke, webinare, kao i međunarodne fellowship programe. Najavljena je i organizacija kongresa sa raznovrsnim sesijama koje bi podržale profesionalni razvoj mladih oftalmologa.

Diskusija na kraju skupštine otvorila je prostor za brojne ideje i predloge za dalje unapređenje rada udruženja, što pokazuje proaktivni pristup i posvećenost članova.