Intervju dr Tivadar Tot

Intervju sa našim dragim prijateljem Dr Tivadarom Totom. Intervju je obavljen na kongresu oftalmologa u Aranđelovac hotel “Izvor”