Fellow of the World College of Refractive Surgery & Visual Sciences

Prof. dr Mirko R. Jankov, viši naučni saradnik ministarstva nauke Republike Srbije, predsednik udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga Srbije, dobio je priznanje “Fellow of the World College of Refractive Surgery & Visual Sciences” (FWCRS) od World College of Refractive Surgery and Visual Sciences, Board & Credentialing Department. Ova titula nije samo potvrda njegovog izuzetnog znanja, već i priznanje za doprinos razvoju oftalmologije.

Nakon zahtevne sertifikacione procedure, prof. dr Jankov postao je Charter Fellow, svrstavajući se među ekskluzivnu grupu refraktivnih hirurga odabranih među manje od 1.000 stručnjaka, od 280.000 oftalmologa širom sveta. Ovaj status ne samo da potvrđuje njegovo stručno umeće, već i naglašava posebnost njegovog doprinosa u oblasti laserskog skidanja dioptrije i operacija katarakte.

Prof. dr Mirko Jankov

Za sticanje ovog priznanja, potrebno je obimno iskustvo u refraktivnoj hirurgiji, uključujući više od 300 refraktivnih slučajeva kao primarni hirurg, podeljenih na preko dvesta ukupnih procedura sa sočivima (katarakta, torična sočiva, multifokalna sočiva, ICL) i preko sto ukupnih laserskih ili keratorefraktivnih procedura (LASIK, PRK, SMILE, LRI). Takođe, neophodno je aktuelno praktikovanje refraktivne hirurgije ili aktivnost u nastavi i istraživanju u toj oblasti.

Ponosno ističemo prof. dr Jankova kao najpoznatijeg srpskog oftalmologa iz oblasti refraktivne hirurgije. Njegovo priznanje dodatno ojačava ugled naše klinike. Očekujemo da će ono služiti kao inspiracija našem timu za nastavak inovacija i doprinosa u oftalmologiji.

FWCRS sertifikacija u refraktivnoj hirurgiji ne predstavlja samo vrhunac postignuća, već i obećanje kontinuirane izvrsnosti u pružanju najbolje medicinske usluge pacijentima. Sertifikovani refraktivni hirurzi, poput prof. dr Jankova, postaju integralni deo Svetskog koledža refraktivne hirurgije i oftalmologije uopšte, potvrđujući svoju stručnost i doprinos globalnoj medicinskoj zajednicI.