Uspešno održan kurs Masterclass I

Otkrivanje tajni zanata vrhunskih hirurga inspirisalo učesnike

Prvi susret svetskih virtuoza refraktivne hirurgije i hirurgije katarakte sa grupom oftalmologa iz Srbije pod nazivom Masterclass, uspešno je održan 12. juna 2010. godine, u organizaciji Centra za mikrohirurgiju oka LaserFocus. Renomirani hirurzi iz Brazila, dr Šor i dr Leik (Schor, Lake), su sa grupom učesnika nesebično delili detalje iz bogatog hirurškog iskustva.

Interaktivni pristup na kursu i stalno komentarisanje video zapisa operacija i od strane predavača i učesnika praćeno pitanjima i diskusijama, rezultirali su pozitivnim reakcijama doktora – učesnika, koji su ovaj vid razmene znanja i iskustva ocenili kao nadasve korisnim.

Zbog ukazane želje i potrebe oftalmologa iz Srbije da svoja znanja i veštine konstantno usavršavaju i na ovaj način, planirano je da Masterclass preraste u ciklus kurseva koji su akreditovani od strane Ministarstva zdravlja. Učesnici će svoja znanja nadograđivati postepeno, prema tematskim oblastima koje će neretko i sami predlagati.