Vitrektomija

Autor Prof.dr Ivan Stefanović

Pars plana vitrektomija predstavlja jednu od najsloženijih operacija u oftalmologiji. Cilj ove operacije je rekonstrukcija zadnjeg segmenta oka, često u kombinaciji sa operacijom katarakte.

Komplikovane Ablacije Retine

Klasična operacija ablacije retine, scleral buckling, je indikovana u većini slučajeva ablacija retine, ali ipak postoje slučajevi kada je indikovana primarna vitrektomija: multiple rupture u više od dva kvadranta, posteriorne rupture retine, ablacije retine sa proliferativnom vitreoretinopatijom (PVR) i nemogućnost sagledavanja kompletne periferije retine (katarakta, pseudofakija, sekundarna katarakta, itd).

U ovim slučajevima je važno da se detaljno očisti staklasto telo, u najvećoj mogućoj meri, jer je ono odgovorno za nastanak ablacije retine. Neophodno je da se retina oslobodi svih trakcija, da bude mobilna, a baza staklastog tela detaljno očišćena. Ukoliko posle detaljnog skidanja, pilinga, epiretinalnih membrana retina nije mobilna, može se pristupiti sečenju retine, retinektomiji i ekstrakciji eventualnih subretinalnih membrana. Zatim se drenira subretinalna tečnost, oko ruptura i celom cirkumferencijom radi laserfotokoagulacija (LFK) retine, a operacija se završava unutrašnjom tamponadom gasom ili silikonskim uljem.

Ablacija Retine

Poseban problem predstavlja reproliferacija koja i pored savršeno očišćenje retine od epiretinalnih membrana, kod PVR slučajeva, zahteva dalje operacije. Stoga je uspešnost vitrektomije mnogo veća ukoliko je ablacija retine sveža.

Dijabetična Retinopatija

Ova indikacija je jedna od najčešćih u našoj zemlji, jer se osnovna bolest najčešće loše leči i ne radi se na vreme preventivna LFK retine. Na samom početku je važno shvatiti važnost dobro urađene panretinalne LFK jer i operacija, vitrektomija, kasnije, ima neuporedivo veće šanse na uspeh, a i dalja proliferacija se na ovaj način može zaustaviti.

Najčešća indikacija za vitrektomiju kod dijabetičara je hemoftalmus. Ukoliko imamo podatak da je urađena opsežna LFK i ukoliko ehografski retina leži bez izražene trakcije, moguće je prolongirati operaciju. Operacija skoro uvek počinje fako operacijom sa obaveznom ugradnjom IOS.

Vitreo retinopatia diabetica

Ukoliko nije predhodno rađena LFK, onda treba vitrektomiju uraditi što pre, a tokom operacije uraditi LFK. Takođe, ako postoji i trakciona ablacija retine, i pored toga što je mala šansa za značajniji funkcionalni oporavak, treba raditi vitrektomiju. Za razliku od PVR-a ovde se ne sme vući membrana jer ce doći do jatrogenih, posteriornih, ruptura retine, već se one moraju preseći. Nakon kompletnog prekida svih trakcija i čišcenja membrana se kompletira panretinalna LFK.

Trauma zadnjeg segmenta oka

Najčešći mehanizam traume zadnjeg segementa oka je penetrantna povreda sa prisustvom intrabulbarnog stranog tela. Sama vitrektomija je teška jer je obično praćena prvo rekonstrukcijom prednjeg segmenta, a vađenje samog stranog tela i obrada mesta gde je ono udarilo zahtevaju iskustvo hirurga. Rezultati, vidna funkcija, nakon pravilno urađenih operacija mogu biti iznenađujuće dobri.

Ablacija Retine

Džinovske rupture Retine

Ova stanja najčešce deluju katastrofalno za opšteg oftalmologa, jer je obično retina presavijena ili skvrčena. Ipak, ukoliko je proces svež, rezultati vitrektomije, koja je opet praćena obaveznom fako hirurgijom sa ugradnjom IOL i na kraju tamponadom silikonskim uljem, su odlični.

Ablacija Retine sa gigantskom rupturom Retine

Nakon komplikacija Fako hirurgije

Najvažnija je prednja vitrektomija tokom same fako operacije kod koje je došlo do pucanja zadnje kapsule. Ukoliko je dobro rešen prednji segment onda je moguće ugraditi trokomponentno ili tvrdo sočivo na prednju kapsulu i poslati pacijenta vitreoretinalnom hirurgu. Ako je intraokularni pritisak kompenzovan nema razloga za žurbu.

Ruptura Makule

Poslednjih godina predstavlja hit u vitreoretinalnoj hirurgiji jer se pokazalo da ako je sveža ruptura makule, faze 2-4, vitrektomija dovodi do zatvaranja rupture i poboljšanja vida. Najbolje je operisati što pre! Operacija se najčešće završava tamponadom gasom, pozicioniranjem pacijenta, a retko tamponadom silikonskim uljem.

Na kraju treba naglasiti da su danas sa napretkom vitreoretinalne hirurgije veoma retke izgubljene oči, i da svako oko koje ima očuvanu projekciju svetlosti ima šansu. Dakle, kada kod opšteg oftalmologa dođe pacijent sa naglim padom vida, nekada i samo gubitkom vidnog polja, potrebno ga je ŠTO PRE poslati vitreoretinalnom hirurgu. Veoma je važno objasniti da treba probati sa operacijom, jer bez nje su osuđeni na slepilo.