16.05.2020.
Postoji li starosna granica do koje se primenjuje Ultra B2 za zaustavljanje keratokonusa?

Čim se utvrdi postojanje keratokonusa koji napreduje, treba planirati intervenciju. S obzirom da bolest počinje u pubertetu, kod mnogih pacijenata sa teškim i ranim oblikom keratokonusa ovaj metod se primenjuje vrlo rano. Što se gornje granice tiče, najčešće se spontano zaustavlja napredovanja keratokonusa u tridesetim godinama života, tada se obično samo budno prati stanje rožnjače, […]

12.05.2020.
Kada se nakon intervencije zaustavljanja keratokonusa mogu staviti sočiva?

Najmanje mesec dana treba ostaviti rožnjači da se oporavi, od kada može da se ponovo otpočne nošenje prethodnih kontaktnih sočiva skraćenim režimom. S obzirom da se potpuni oporavak dešava 3-6 meseci posle intervencije i da se pri tome rožnjača često delimično izravna, može se desiti da tada budu potrebna nova, slabija kontakna sočiva.

09.05.2020.
04.05.2020.
29.04.2020.